Η επανορθωτική και αισθητική χειρουργική δίνει λύσεις