Σύγχρονη Τεχνολογία & Πλαστική Χειρουργική

Σήμερα ο πλαστικός χειρουργός δεν έχει ως όπλο μόνο τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης, αλλά και τα πιο εξελιγμένα προγράμματα και τα πιο καινοτόμα λογισμικά, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει τις αναλογίες της Χρυσής Τομής σε κάθε πρόσωπο και να διαπιστώνει με ακρίβεια χιλιοστού πόσο το εν λόγω πρόσωπο προσεγγίζει ή αποκλίνει από τον «θεϊκό κανόνα». Ο γιατρός με τα ειδικά προγράμματα αποφασίζει τι χρειάζεται να γίνει, ώστε να επιτευχθεί η νομοτελειακή αισθητική αρτιότητα στο κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει απέναντί του, όχι με βάση το τι αρέσει στον ίδιο υποκειμενικά, αλλά με βάση το τι ορίζεται διαχρονικά ως αντικειμενικά άρτιο. Το ειδικό software και τα state-of- the-art ψηφιακά «εργαλεία» που έχει στη διάθεσή του ο πλαστικός χειρουργός φωτογραφίζουν το πρόσωπο από κάθε οπτική γωνία, εντοπίζουν την κάθε ατέλεια και κάνουν τις χιλιάδες απαραίτητες μετρήσεις, καταγράφοντας το βαθμό απόκλισης από τη Χρυσή Αναλογία και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε αυτή να επιτευχθεί. Το κάθε πρόσωπο είναι απολύτως μοναδικό και έτσι το αποτέλεσμα που δίνει το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό είναι απολύτως προσωποποιημένο και εξατομικευμένο. Καλωσορίσατε στη νέα εποχή της πλαστικής χειρουργικής!